Wethouder stapelt bloemkolen in de Westlander

Op zaterdag 1 oktober verzamelden zich voor de opening van de expositie ‘Transport over het Leewater’ heel wat genodigden, die allen een verleden met de varende westlanders hebben en geregeld nog steeds op hun schuit door het Westland varen. Zij delen duidelijk een passie met elkaar.

Voorzitter Henk van Lenteren van ons museum vertelde hoe de tentoonstelling over dit interessante onderwerp in de Westlandse geschiedenis tot stand was gekomen. Vroeger vond vrijwel al het transport in het Westland over het water plaats; het gebied was nog nauwelijks ontsloten via wegen. Scheepsbouwers, boeren, tuinders en andere ondernemers waren allen afhankelijk van de schippers die van en naar het Westland voeren.

Van Lenteren zette Jan van Geest, nazaat van de Wed. P. van Geest, speciaal in het zonnetje, want er hangen nu heel wat schilderijen van zijn verzameling in De Timmerwerf. Veelal geschilderd in de traditie van de Haagse School. Ook memoreerde hij de inbreng van Aad van Zeijl, geboren op een scheepswerf, die veel onderzoek heeft verricht op dit gebied en daar onlangs een boek over heeft gepubliceerd.

De aanwezige wethouder Barend Rombouts toonde zich enthousiast over de aandacht voor dit deel van de Westlandse geschiedenis. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat deze verhalen ook aan de kinderen worden doorgegeven. De wethouder wilde wel kwijt dat hij als rechtgeaarde Westlandse jongen in zijn jeugd van aanpakken wist, waarop Van Lenteren hem uitdaagde voor een potje bloemkolen stapelen in de groentekisten voor de veiling. Dat deed Rombouts heel sportief en daarmee was de expositie, die tot juni 2023 is te bezoeken in De Lier, officieel geopend.