Collectie

De Timmerwerf standbeeld

Vaste collectie

Uitgangspunt van het museum is het nog oorspronkelijke gebouw met zijn eigen charme en historische waarde. Het museum vormt samen met de aangrenzende bebouwing en het oorspronkelijke buitenterrein een uniek ensemble in het centrum van De Lier. 

De kerncollectie wordt gevormd door een indrukwekkende verzameling historisch timmergereedschap, objecten en hulpmiddelen die vanaf de zeventiende eeuw gebruikt zijn door vele generaties timmermannen. Deze bewaard gebleven collectie is door de laatste timmerman C. Koene aan het museum in bruikleen overgedragen.

Daarnaast beschikt het museum over een uitgebreide verzameling naslagwerken over de geschiedenis van het timmerambacht, het molenonderhoud en de daarbij gebruikte gereedschappen en technieken.  Archiefonderzoek heeft een unieke collectie van vele honderden originele facturen van onze timmermannen opgeleverd vanaf de zeventiende eeuw.

De kerncollectie wordt geëxposeerd in de werkplaats en via een licht- en geluidshow op de oude voorzolder.

De woning achter de werkplaats dateert uit de achttiende eeuw en is ingericht in de stijl van de laatste bewoners die in 1923 het huis hebben verlaten.

Download boeken van de Timmerwerf

Expo ‘Het klikt in De Timmerwerf’. Van 7 oktober tot 30 maart 2024
07 oktober 2023
Winterwonderland en houtdraaiers
08 december 2023
Presentatie kunstfotograaf Mischa Koorneef van 11:30 – 16:00 uur
16 december 2023