Vrijwilligers

Bij Museum De Timmerwerf zijn ruim vijftig vrijwilligers betrokken die zich op diverse terreinen inzetten om de geschiedenis van de historische werkplaats met timmermanswoning levend te houden.

Heeft u ook interesse om iets voor De Timmerwerf te doen, neemt u dan gerust contact met ons op.

De Timmerwerf standbeeld

Klusteam

Op vrijdagmorgen werkt het klusteam in de werkplaats. De mannen maken allerlei houten voorwerpen die we in onze winkel verkopen en de pakketjes voor het timmeren met kinderen. Daarnaast verzorgen zij kleine onderhoudsklussen en helpen ze bij de inrichting van tentoonstellingen. De collectie wordt die ochtend geïnventariseerd en gedigitaliseerd. 

Gastheren en gastdames

Tijdens de openingsuren zorgen onze gastheren en -dames voor de ontvangst van de bezoekers. Het museum is altijd open op zaterdag van 10.00 en 16.00 uur en de suppoosten worden via een rooster periodiek ingedeeld.

Schoonmaken

Op vrijdagochtend wordt het pand schoongemaakt door enkele vrijwilligsters. Een of twee keer per jaar wordt er grote schoonmaak gehouden, waarvoor extra handen bijzonder welkom zijn.

Houtdraaigroep de Lier

De houtdraaigroep komt ongeveer zeven keer per jaar op een zaterdag bij elkaar in de werkplaats van De Timmerwerf. Onder leiding van een ervaren docent oefenen zij met het draaien van de meest uiteenlopende houten voorwerpen. Als u interesse heeft om te gaan houtdraaien, loop dan een keer binnen op een van de houtdraaidagen. Op de website kunt u de eerstvolgende houtdraaidag onder ‘Agenda’ vinden. U kunt ook contact opnemen met de coördinator Wim Lagerweij wlag@kabelfoon.nl.

Werkgroep Groeikaart de Lier

De Timmerwerf is mede initiatiefnemer van het project ‘Westlandkaart’. Hierin werken wij samen met een aantal andere organisaties aan het digitaal toegankelijk maken van historische informatie op deze website. Een aparte werkgroep Groeikaart De Lier verzamelt historische informatie van De Lier en maakt die geschikt voor plaatsing op de ‘Westlandkaart’. Een uniek project waarbij we de lokale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk maken.

Historische werkgroep oud de lier (opgericht 1973)

Deze werkgroep werkt samen met Stichting De Timmerwerf en maakt voor haar documentatie gebruik van de naast De Timmerwerf gelegen Zaagloods. De werkgroep is actief met het verzamelen van historisch bronmateriaal en beschikt over een ruime bibliotheek. Op elke eerste vrijdag van de maand is er van 10:00 tot 12:00 uur open huis. Behalve in juli en augustus.

Werkgroep exposities

Binnen De Timmerwerf zijn steeds een of meer werkgroepen actief die zich bezighouden met de voorbereiding van tentoonstellingen. Dat kan gericht zijn op de geschiedenis van De Lier, op ambachten, textiel of andere verrassende onderwerpen. Mocht u interesse hebben om aan de voorbereidingen mee te werken of als u ideeën heeft, laat het ons weten.

Werkgroep Textiel

Wij krijgen in De Timmerwerf regelmatig oud textiel aangeboden. Om al het aanwezige textiel te registreren en te beheren is een werkgroep textiel opgericht. Inlichtingen kunt u krijgen bij: Annemie van der Knaap tel.
0174 – 515 263 of e-mail: jcmvdk@kabelfoon.nl.

100 jaar Oranjebuurt (Nieuwe terrein) van 13 april t/m 13 juli
13 april 2024
Lezing Oranjebuurt op zolder
25 mei 2024
Wandelexcursie door de Oranjebuurt
01 juni 2024