Historische werkgroep oud De Lier

De Timmerwerf standbeeld

Historische werkgroep oud de lier

In 1973 werd in het toenmalige gemeentehuis van De Lier, onder leiding van de locoburgemeester de heer J. v.d. Berg en op initiatief van de heer M.C.M. van Adrichem, de Historische Werkgroep Oud De Lier opgericht.

De werkgroep bestond toen uit de volgende vijf leden: de heren K.F. van Dijk, G.M.M. Mensink, E.B. van Rijn, A.P.M. v.d. Sande en mevr. A.C.J. Overgaag.

 

Het doel van de werkgroep is de geschiedenis van De Lier en haar bewoners uit te zoeken en te bewaren. Tot 2002 werd er thuis bij de leden van de werkgroep vergaderd. Verzamelde documenten en boeken werden daarom bij de leden thuis bewaard.

 

In de loop van 2002 kwam een deel van de zogenoemde Zaagloods, het gebouwtje van en naast Museum De Timmerwerf, voor de werkgroep beschikbaar. De documenten, boeken, akten, publicaties en foto’s zijn daar bijeen gebracht, uitgezocht, geordend, geïnventariseerd en gearchiveerd.

 

Vanaf 2002 wordt er maandelijks Open Huis gehouden (zie hieronder de huidige tijden) en kunnen geïnteresseerden langs komen voor informatie, hulp bij onderzoek, het bekijken van de collectie of om materiaal te brengen. Om de collectie voor inzage compleet te houden, zal er niet worden uitgeleend, maar foto’s ervan maken kan vrijwel altijd.

 

In de loop der jaren heeft de werkgroep een grote collectie opgebouwd van boeken, documenten, genealogieën, akten, kaarten, foto’s, etcetera.

 

De werkgroep bestaat thans uit: Monica van Asma en Cobie van Rijn. Op vrijdagochtend zijn zij aanwezig om de documentatie te ordenen. De werkgroep is geïnteresseerd in foto’s, prentbriefkaarten, akten van transport van panden en gronden, kadastrale kaarten, historische documenten, genealogieën (familiestamreeksen), familiewapens, literatuur, jubilea-uitgaven van verenigingen of bedrijven; dit alles gerelateerd aan De Lier.

Eventueel kunnen zij documenten scannen als u het origineel zelf wilt behouden.

 

Museum De Timmerwerf en de Historische Werkgroep Oud De Lier werken waar mogelijk samen.

 

Open Huis: U bent van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur op elke eerste vrijdag van de maand (behalve in juli en augustus) in de Zaagloods naast Museum De Timmerwerf.

Na telefonisch overleg 0174-514472 is het mogelijk om op een andere vrijdag af te spreken.

 

Het postadres is: Historische Werkgroep Oud De Lier, Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier.

Boeken bibliotheek Historische Werkgroep Oud De Lier

100 jaar Oranjebuurt (Nieuwe terrein) van 13 april t/m 13 juli
13 april 2024
Lezing Oranjebuurt op zolder
20 april 2024
Open Huis Historische Werkgoep Oud De Lier
03 mei 2024