Sponsors

De Timmerwerf standbeeld

Beheerstichting Loswal de Bonnen
CodePix
Cultuurfonds
Drukkerij Riezebos
Fonds 1818
Gravin van Bylandt Stichting
Habbekrats kringloopwinkel
Kleding en speelgoedbeurs De Lier
RaboWestlandFonds
Smyk Reclame
Stichting Liers Gevoel
VSB Fonds

Voor de Lierse samenleving is de instandhouding van een van de laatste historische locaties in het centrum van het dorp van groot belang.

Stichting De Timmerwerf is voor haar inkomsten sterk afhankelijk van bijdragen van de ‘Club van 100’ en van de ‘Vrienden van De Timmerwerf’. De stichting ontvangt voor de dekking van haar exploitatie geen subsidies.

Club van 100

De naamstelling komt nog uit de tijd van de gulden, maar na de invoering van de euro, is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op € 45,00 per jaar. Leden van de Club van 100 ontvangen 3 x per jaar de nieuwsbrief en hebben met hun gezin gratis toegang tot het museum.

Daarnaast organiseert het bestuur in De Timmerwerf of in De Bongaard regelmatig interessante activiteiten voor de leden.
Leden van de Club van 100 hebben eens in de twee jaar de gelegenheid om zonder de kosten van zaalhuur een activiteit of een feestje in De Bongaard te organiseren.

Wilt u lid worden van de Club van 100 met een jaarlijkse minimale bijdrage van € 45,00 en hiermee het werk van De Timmerwerf ondersteunen? Stuurt u dan een e-mail naar info@detimmerwerf.nl en wij nemen contact met u op.

Vrienden van De Timmerwerf

Vrienden van De Timmerwerf ontvangen de nieuwsbrief 3 x per jaar en hebben met hun gezin gratis toegang tot het museum.

Wilt u Vriend worden van De Timmerwerf voor minimaal € 15,00 per jaar? Stuur een e-mail naar info@detimmerwerf.nl en wij nemen contact met u op.

ANBI

De Timmerwerf is een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dat betekent dat leden van de Club van 100 en Vrienden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkingsbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Giften aan de timmerwerf

De Timmerwerf is een instelling die bij de belastingdienst is aangewezen en geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI), RSIN nr. 8059 58 629.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag, mag u in aftrek brengen. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

Giften aan een culturele ANBI (De Timmerwerf) mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging is maximaal € 1.250.

Om uw aftrek te maximaliseren bestaat er de mogelijkheid om uw gift om te zetten in een periodieke gift (lijfrente), in dit geval hoeft u geen rekening te houden met de drempel van 1%, u trekt namelijk het volledige bedrag af van uw inkomen, hieraan is een aantal voorwaarden verbonden.

– U hebt de gift voor De Timmerwerf laten vastleggen middels een Overeenkomst Periodieke gift in geld
– U maakt minstens 1 keer per jaar het bedrag over naar De Timmerwerf 
– Deze bedragen zijn steeds even hoog
– U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over
– Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet stoppen uiterlijk bij uw overlijden.

Stichting De Timmerwerf ANBI gegevens.

ANBI Publicatie gegevens 2022

100 jaar Oranjebuurt (Nieuwe terrein) van 13 april t/m 13 juli
13 april 2024
Lezing Oranjebuurt op zolder
25 mei 2024
Wandelexcursie door de Oranjebuurt
01 juni 2024