Verhalen over schuiten in De Timmerwerf

Historische vaartochten over de Lee en verhalen daarover

Jan van Geest komt  nog een keer om 13.00 en 14.30 uur zijn verhalen vertellen over het transport over water in vroeger tijden. Iedere keer trekt Jan hiermee weer geïnteresseerde mensen die heel wat te horen en te zien krijgen.

Op zaterdag 24 juni komt Jan voor de laatste keer, want 1 juli is de laatste dag van de expositie die dat weekend op een spectaculaire wijze wordt afgesloten.