Unieke collectie historische landkaarten te zien in De Timmerwerf

De Timmerwerf beschikt over een fraaie collectie afdrukken van historische landkaarten, die het museum graag een keer aan belangstellenden wil tonen. Op zaterdag 27 januari liggen zij tentoongesteld in de werkplaats en er wordt een toelichting bij gegeven. Zo zijn er kaarten van onder andere de Lierpolder en de Groeneveldse polder uit de zeventiende eeuw, waarop de beperkte bebouwing van slechts enkele boerderijen is ingetekend.

Er zijn kaarten van het Hoogheemraadschap van Delfland met de vaarwegen in onze regio, maar ook een prachtige kaart met alle watermolens in ons werkgebied. Verder zijn er ook enkele topografische kaarten van De Lier in de collectie aanwezig.

We willen mensen met interesse voor historische kaarten in de gelegenheid stellen deze te bekijken.