Timmeren voor kinderen tijdens de kerstvakantie

Zaterdag 6 januari is weer de laatste zaterdag van een schoolvakantie en traditiegetrouw ligt er dan een stapel hout in de werkplaats, waar kinderen naar hartenlust mee aan de gang mogen gaan. In de Hoofdstraat van De Lier is het vrolijke geklop en getimmer te horen.

De kinderen kunnen er hun creativiteit op loslaten, wat doorgaans verrassende werkstukken oplevert. Er is begeleiding aanwezig en voor noodgevallen zijn er pleisters. De activiteit is gratis en vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur.

En natuurlijk zijn het museum zelf, het klank- en lichtspel op de voorzolder en de tijdelijke expositie over de ontwikkeling van de fotografie ook alleszins de moeite waard.