Presentatie knooptechnieken door Scouting De Lier

Bij de expositie ‘Transport over het Leewater’ komt Jan van Dijk op zaterdagmiddag 10 december vertellen over het vervoer van de tuinbouwproducten per schuit naar veiling Westerlee. Jan groeide op aan de Hooflaan en de tuinders aan de Hooflaan voeren via een slingerend patroon door de Hoefpolder. Zo kwamen ze bij de Leeweg uit. Door de hoge ligging van het land in de Hoefpolder is het waterpeil daar gelijk aan dat van de Lee. Het is de enige Lierse polder waar dit het geval is, want alle andere polders liggen flink lager dan het Delflands waterpeil.

De vaarsloten zijn in de zeventiende eeuw gegraven en hebben ook een verbinding naar Maasdijk. Er is nog een mooie kaart uit die tijd bewaard gebleven, die in de expositie is te bekijken. Langs de Hooflaan heeft het oudste Lierse tuinbouwgebied gelegen: het Hoofbos. Dat heeft niet zo lang geduurd en later is alles grasland geworden.

Veel bezoekers die een tuinbouwachtergrond hebben, zullen de verhalen van Jan herkennen. Er zijn continu oude filmfragmenten te zien waarop je overal in het Westland het varen van de talloze schuiten ziet naar de veilingen, die toen in alle dorpen lagen.