Eerste van de lezingen over 100 jaar Oranjebuurt in De Lier

De bouw van de Oranjebuurt in De Lier startte 100 jaar geleden en was voor die tijd een modern project. Huizen met waterleiding en riolering, wat een innovatie. De samenstellers van de expositie hebben heel veel archiefonderzoek verricht naar de geschiedenis en de bewoners en willen deze informatie graag delen met alle belangstellenden.

Zaterdag 20 april is de eerste middag waarop een presentatie wordt verzorgd met foto’s en kaarten. De aanleiding, de ontwikkeling en bouw van deze oudste Lierse wijk wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. De bezoekers kunnen om 13.30 of 14.30 uur aanschuiven om deze lezing te volgen.