Activiteit voorjaarsvakantie voor kinderen

Zaterdag 24 februari is weer de laatste zaterdag van een schoolvakantie en traditiegetrouw ligt er dan een stapel hout in de werkplaats, waar kinderen naar hartenlust mee aan de gang mogen gaan. Zij kunnen er hun creativiteit op loslaten, wat doorgaans verrassende werkstukken oplevert. Er is begeleiding aanwezig en voor noodgevallen zijn er pleisters. De activiteit is gratis en vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur.

Het is ook heel leuk voor ouders met hun kinderen om, voordat ze met hun kunststuk naar huis gaan, de voorzolder te bezoeken. Daar toont een klank- en lichtspel wat voor werk de timmerlieden vroeger op de boerderijen en aan de molens verrichtten.