24 juli. Historische vaartochten over de Lee en verhalen daarover

Historische vaartochten over de Lee en verhalen daarover

In het kader van de expositie ‘Transport over het Leewater’ is er nog één zaterdag gepland, waarop belangstellenden kunnen deelnemen aan een vaartocht vanaf De Timmerwerf naar aan de ene kant van het dorp Westerlee en naar de andere kant de jachthaven van De Lier. Schipper Siem van der Meer verzorgt de vaartochten met zijn eigen westlander.

De tocht voert langs de plekken waar in het verleden veel Lierse bedrijven en tuinderijen waren gelegen, die voor de aan- en afvoer van materialen en producten afhankelijk waren van de schuiten en hun schippers, die al dat vervoer voor hun rekening namen. Tijdens de vaartochten wordt een historische uitleg gegeven over de bedrijven die langs het Leewater gevestigd waren en de activiteiten die daar plaatsvonden. Er zijn in de boot fotoboeken beschikbaar met prachtige afbeeldingen uit een voorbij verleden.

Op zaterdag 24 juni vertrekt de boot om 10.30 en 13.30 uur. Belangstellenden voor een van de tochten kunnen zich aanmelden bij info@detimmerwerf.nl. De kosten voor deelname zijn € 5,- en kinderen (met een begeleider) zijn gratis. Het kaartje voor de boot geeft tevens toegang tot de expositie in het museum.

Verder geeft Jan van Geest voor de laatste keer om 13.00 en 14.30 uur zijn lezing over het vrachtvervoer per boot in vroeger tijden, want het volgende weekend vaart hij met zijn westlander mee in de grote historische vaarttocht naar Rotterdam met grote vrachten groenten van de Westlandse tuinders voor de Voedselbank Rotterdam.